• آ
  • آ
  • آ

افتتاح نمایشگاه سُبحه ی نور

یکشنبه 12 دی 00
افتتاح نمایشگاه سُبحه ی نور
ساعت ۱۱ روز چهارشنبه ۱۵ دیماه
بازدید :تا روز ۲۳ دیماه هر روز به جز روزهای تعطیل ساعت
۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰
نشانی:تهران،شهرک غرب(قدس)،خیابان ایران زمین شمالی،جنب شهرکتاب ابن سینا ،فرهنگسرای ابن سینا