• آ
  • آ
  • آ

نشست تخصصی کاتبان دارالکتابه در موسسه آفرینشهای هنری

شنبه 25 آبان 98

پس از برگزاری موفق جشنواره کتابت سوره مبارکه انسان در آغاز سال98 ، منتخبان این رقابت در قالب کارگاه کتابت قرآن کریم و تحت نظر اساتید فنّ ، کتابت یک مصحف به صورت جمعی و در 180 مرقع جداگانه را آغاز نموده اند.
بدلیل اهمّیّت این پروژه و ظرافت هایی که انجام یک کار هنری جمعی دارد، برگزاری کارگاههای نظارت و هماهنگ سازی کاتبان در روند انجام کار ، ارزشی صدچندان پیدا میکند.
خادمان قرآن کریم در دارالکتابه فرصت را مغتنم دانسته و در روز ششم آبان ماه98 ، نشست کاتبان و اساتید را برگزار نمودند.
در این مراسم کاتبان گرامی ، صفحات نگارش شده را به اساتید محترم ارائه نمودند.
نظارت نهایی کار نیز توسط استاد عبدالرضایی و استاد سیف و با همراهی کارشناس محترم جناب آقای ناصری با دقت فراوان انجام پذیرفت.
عصر روز ششم آبان ، مصادف با شب شهادت حضرت علی بن موسی الرّضا(ع) و پس از زیارت وداع، این برنامه پربار و معنوی به پایان رسید.
تلاشها و میهمان نوازی مدیر عامل موسسه آفرینشهای هنری، مدیرمکتب هنر رضوان و همکارانشان در برپایی این رویداد قرآنی قابل قدیر و امتنان است.

کلیک کنید.