• آ
  • آ
  • آ

سوگ نگاری خورشید

شنبه 4 آبان 98

دارالکتابه مرکز طبع و نشر قرآن کریم و موسسه آفرینشهای آستان قدس رضوی به مناسبت ایام سوگواری رحلت پیامبراعظم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) برگزار میکنند:
کارگاه کتابت قرآن کریم با حضور کاتبان برجسته کشور
یکشنبه پنجم آبان ماه ، حرم مطهر رضوی ، رواق دارالمرحمه
دوشنبه ششم آبان ماه، مشهد مقدس،خیابان کوهسنگی، مکتب هنر رضوان