• آ
  • آ
  • آ

حضور در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

یکشنبه 22 اردیبهشت 98
دارالکتابه مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران در بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در دو بخش معرفی و عرضه محصولات، پذیرای عموم علاقمندان ساحت مقدس قرآن کریم است.

از اینرو تمامی علاقمندان، به منظور آشنایی بیشتر با فعالیتها و تهیه مصاحف شریف و متون دینی، می توانند در طول برگزاری نمایشگاه، به آدرسهای زیر مراجعه نمایند:

بخش معرفی: از تاریخ 22 اردیبهشت ماه تا 2 خرداد ماه - شبستان اصلی، جنب نمازخانه

بخش فروش: از تاریخ 22 اردیبهشت ماه تا 5 خرداد ماه - شبستان اصلی، بخش نشر مکتوب، نبش راهروی ستون شماره 80

ساعت مراجعه: از ساعت 17 تا 24