• آ
  • آ
  • آ

کارگاه کتابت سوره مبارکه فجر

دوشنبه 23 بهمن 96

به مناسبت ایام الله دهه فجر مکتب هنر رضوان وابسته به مرکز آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی و دارالکتابه مرکز طبع و نشر قرآن کریم کارگاه کتابت قرآن کریم با موضوع کتابت سوره مبارکه فجر برگزار نمودند.این کارگاه در روز چهاردهم بهمن ماه ۹۶ ،با حضور تنی چند از اساتید و کاتبان برجسته دارالکتابه و تعدادی از خوشنویسان و نگارگران مطرح مشهد مقدس در موزه قرآن حرم رضوی برگزار شد.
استادان محمدعلی قربانی، فرهاد شیرخانی، ناصر طاووسی، محمدتقی اسدی، ابوالفضل خزاعی، محسن عبادی، زهرا میبدی و علی احسان پور از جمله شرکت کنندگان در این مراسم نورانی بودند.
همچنین هنرمندان ارجمند اسلامی، یوسفی، وامق، میرطلایی، عبدالله پور، موسوی نسب، یونسیان، صالحیان، میکانیک به دعوت مکتب هنر رضوان در این کارگاه به خلق آثاری ارزشمند پرداختند.