• آ
  • آ
  • آ

افتتاحیه نمایشگاه آثار جناب آقای صابر صفایی

دوشنبه 9 بهمن 96

افتتاحیه نمایشگاه آثار هنرمند ارجمند دارالکتابه جناب آقای صابر صفایی
این نمایشگاه تا روز چهارشنبه یازدهم بهمن ماه جهت بازدید علاقمندان برقرار خواهد بود.
 کلیک کنید.