• آ
  • آ
  • آ

نشست تخصصی جمعی از مدرسان و کاتبان دارالکتابه مرکز طبع و نشر قرآن

چهارشنبه 4 بهمن 96

نشست تخصصی جمعی از مدرسان و کاتبان دارالکتابه مرکز طبع و نشر قرآن کریم با موضوع شناخت ظرفیت‌های نو در کتابت قرآن کریم برگزار گردید.
استاد علیرضا هاشمی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه کرمان و استاد حمیدرضا قلیچ خانی پژوهشگر برجسته حوزه خوشنویسی سخنرانان این جلسه بودند.
سیر تحول خط نسخ از صیرفی تا نیریزی موضوع سخن استاد هاشمی نژاد بود
ارائه نمونه های برجسته کتابت در ادوار مختلف تاریخی و تحلیل علمی این استاد ، برای اساتید و هنرمندان دارالکتابه قابل استفاده بود.
دکتر حمید رضا قلیچ خانی با موضوع پژوهش های خوشنویسی در هفتاد سال اخیر به معرفی مهمترین منابع پژوهشی این عرصه پرداختند.


تحقیق و تتبع عالمانه در عرصه خوشنویسی ، نیازی است که امروز بیش از هر زمان دیگری احساس میشود و مقوله تولید علم باید در حوزه خوشنویسی و علی الخصوص موضوع کتابت قرآن کریم به صورت جدی پیگیری گردد آشنایی با پژوهش های انجام شده میتواند سرآغازی برای این گام مهم قلمداد گردد.
 

این نشست تخصصی در تاریخ پنج شنبه ۲۱ دیماه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۵:۳۰ در مرکز طبع و نشر قرآن کریم برگزار گردید.