• آ
  • آ
  • آ

مهلت ارسال آثار جشنواره بین المللی خوشنویسی آیات تمدید شد ....

سه‌شنبه 3 بهمن 96
استاد احمد عبدالرضایی دبیرهنری طی مصاحبه اعلام کرد به دلیل استقبال خوشنویسان و تماس ها و درخواست مکرر هنرمندان خوشنویس در داخل و خارج از کشور مهلت ارسال اثر به جشنواره بین المللی خوشنویسی ایات تمدید شد .
درادامه اشاره داشتند در جلسه هماهنگی جشنواره بین المللی خوشنویسی آیات مورخ 20 دیماه 96 که با حضور مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی و دبیران هنری و اجرایی جشنواره برگزار شد ، گزارشی از روند اجرایی جشنواره ارائه و در نهایت مقرر گردید مهلت ارسال آثار به جشنواره تمدید شود .

مهلت ارسال تصویر آثار تا 15 اسفندماه 96 تمدید شد و مرحله اول داوری آثار 18 اسفند ماه سال جاری خواهد بود .