• آ
  • آ
  • آ

حضور در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

شنبه 13 خرداد 96
این مرکز، به منظور معرفی و عرضه مصاحف و منشورات خود، در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم واقع در مصلای امام خمینی (ره) در دو بخش نهادهای غیر دولتی و نشر مکتوب حضور دارد، همچنین در غرفه معرفی، دو نفر از اساتید کتابت و تذهیب جهت مشاوره مستقر هستند، بدینوسیله از عموم علاقمندان جهت بازدید دعوت بعمل می آید.

نشانی غرفه فروش: نیمه انتهایی شبستان اصلی- راهروی 2- غرفه 38

نشانی غرفه معرفی: شبستان اصلی- راهروی 14

8 تا 26 خردادماه 1396- از ساعت 17 تا 24