• آ
  • آ
  • آ

شیراز میزبان دومین جلسه کلاس های کارگاهی ثلث و نسخ

یکشنبه 17 بهمن 95

کلاس های تخصصی نسخ و ثلث توسط جناب آقای عبدالرضایی استاد ارشد دارالکتابه و عضو شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران  برگزار می گردد.
زمان: بیست و یک و بیست و دوم بهمن ماه 1395
مکان: انجمن خوشنویسان شیراز
علاقه مندان برای شرکت و استفاده از این کلاس و کارگاه لازم است  با سرکار خانم شور انگیز (09364488678) تماس گرفته و ثبت نام نمایند.