پایگاه اطلاع رسانی دارالکتابه وابسته به مرکز طبع و نشر قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران دارالکتابه, مصحف جمهوری اسلامی، قرآن، قران کریم، کتابت قرآن، کاتبان قرآن، نسخ، ثلث

تاریخ: امروز جمعه، ۲۶ / ۷ / ۹۸

خانه

»

اخبار

»

گزارشات

برنامه های بخش دارالکتابه در بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

الف) برنامه ها:
1- نمایش حدود یکصد اثر برگزیده از کاتبان ممتاز قرآن در خطوط نسخ و ثلث.

2-جشنواره کتابت قرآن:
در این بخش صفحه ای از مصحف شریف با نظارت اساتید دارالکتابه توسط هنرمندان شرکت کننده در جشنواره نگارش خواهدشد و بهترین آثار ضمن دریافت جایزه، در طول نمایشگاه در معرض بازدید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

3-ارائه کارگاه کتابت قرآن کریم درایام نمایشگاه:
در تمام روزهای برگزاری نمایشگاه یکی از هنرمندان کاتب قرآن، ضمن نگارش آیاتی ازکلام الهی درغرفه ویژه، به سئوالات علاقمندان این هنرآسمانی پاسخ خواهد گفت.


ب) مدعوین:
پنجاه نفرازهنرمندان کاتب قرآن ازسراسر کشور که بادارالکتابه مرتبط ستندبصورت خاص وبادعوت وبرنامه ریزی دارالکتابه حضورمی یابند. ضمناً تمام هنرمندان نسخ و ثلث کشور با انتشار فراخوان دعوت عمومی خواهند شد.
همچنین دارالکتابه ضمن انتشار ضوابط هنری نگارش صفحه فوق الذکر و اطلاع رسانی مناسب به هنرمندان اقصی نقاط کشور زمینه شرکت دیگر هنرمندان نسخ نویس رافراهم خواهدکرد.

ج) نتایج و ثمرات:
1- ایجاد انگیزه برای فعالیت و تلاش و در نتیجه رشد توانایی های هنری کاتبان قرآن کریم وزمینه سازی برای کتابت مصاحف شریف با نصاب هنری شایسته نام جمهوری اسلامی ایران.
2- ارائه و نمایش برترین آثار نسخ و ثلث هنرمندان معاصر در نمایشگاه.
3- آشنایی عموم علاقمندان به کتابت قرآن کریم با نخبگان این هنر مقدس.
4- برگزاری این برنامه باعنایت به موضوع نمایشگاه و زمان برگزاری آن، نقطه عطفی در تمامی ادوار نمایشگاه خواهد بود.

    دیدگاه‌ها

اطلاع‌رسانی

ورود اعضا

عضویت در سایت

نظرسنجی

هیچ سوالی در این نظرسنجی موجود نمی‌باشد.
مهلت شرکت در نظرسنجی به پایان رسیده است.