پایگاه اطلاع رسانی دارالکتابه وابسته به مرکز طبع و نشر قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران دارالکتابه, مصحف جمهوری اسلامی، قرآن، قران کریم، کتابت قرآن، کاتبان قرآن، نسخ، ثلث

تاریخ: امروز یکشنبه، ۲۴ / ۴ / ۰۳

خانه

»

صوت و فیلم

»

کارگاه های تخصصی استاد عبدالرضایی (خط ثلث)

کارگاه های تخصصی استاد عبدالرضایی (خط ثلث)

11 / 3 / 1401 - کارگاه تخصصی خط ثلث استاد عبدالرضایی | شماره ده
دانلود
حجم فایل: 7.05 MB
نام فایل: TCa_Ostad_Abd-alrezaei-Mashgh[01].flv
زمان ارسال: چهارشنبه 11 خرداد 1401
11 / 3 / 1401 - کارگاه تخصصی خط ثلث استاد عبدالرضایی | شماره نه
دانلود
حجم فایل: 18.78 MB
نام فایل: jh2_Ostad_Abd-alrezaei-Mashgh[02].flv
زمان ارسال: چهارشنبه 11 خرداد 1401
11 / 3 / 1401 - کارگاه تخصصی خط ثلث استاد عبدالرضایی | شماره هشت
دانلود
حجم فایل: 13.55 MB
نام فایل: SK1_Ostad_Abd-alrezaei-Mashgh[03].flv
زمان ارسال: چهارشنبه 11 خرداد 1401
11 / 3 / 1401 - کارگاه تخصصی خط ثلث استاد عبدالرضایی | شماره هفت
دانلود
حجم فایل: 15.28 MB
نام فایل: KFR_Ostad_Abd-alrezaei-Mashgh[04].flv
زمان ارسال: چهارشنبه 11 خرداد 1401
11 / 3 / 1401 - کارگاه تخصصی خط ثلث استاد عبدالرضایی | شماره شش

Warning: filesize(): stat failed for files/media/ulu_Ostad_Abd-alrezaei-Mashgh[05].flv in /home3/darolket/public_html/inc/define.php on line 173
دانلود
حجم فایل: 0 B
نام فایل: ulu_Ostad_Abd-alrezaei-Mashgh[05].flv
زمان ارسال: چهارشنبه 11 خرداد 1401
11 / 3 / 1401 - کارگاه تخصصی خط ثلث استاد عبدالرضایی | شماره پنج
دانلود
حجم فایل: 11.8 MB
نام فایل: GfS_Ostad_Abd_Alrezaei-_mashgh64.flv
زمان ارسال: چهارشنبه 11 خرداد 1401
11 / 3 / 1401 - کارگاه تخصصی خط ثلث استاد عبدالرضایی | شماره چهار
دانلود
حجم فایل: 12.22 MB
نام فایل: nyJ_Ostad_Abd_Alrezaei-_mashgh57.flv
زمان ارسال: چهارشنبه 11 خرداد 1401
11 / 3 / 1401 - کارگاه تخصصی خط ثلث استاد عبدالرضایی | شماره سه
دانلود
حجم فایل: 9.05 MB
نام فایل: tBN_Ostad_Abd_Alrezaei-_mashgh58.flv
زمان ارسال: چهارشنبه 11 خرداد 1401
11 / 3 / 1401 - کارگاه تخصصی خط ثلث استاد عبدالرضایی | شماره دو
دانلود
حجم فایل: 9.22 MB
نام فایل: Tya_Ostad_Abd_Alrezaei-_mashgh61.flv
زمان ارسال: چهارشنبه 11 خرداد 1401
11 / 3 / 1401 - کارگاه تخصصی خط ثلث استاد عبدالرضایی | شماره یک
دانلود
حجم فایل: 6.03 MB
نام فایل: nOv_Ostad_Abd_Alrezaei-_mashgh62.flv
زمان ارسال: چهارشنبه 11 خرداد 1401

اطلاع‌رسانی

ورود اعضا

عضویت در سایت

نظرسنجی

هیچ سوالی در این نظرسنجی موجود نمی‌باشد.
مهلت شرکت در نظرسنجی به پایان رسیده است.